Featured Nissan co.,ltd
Việc nhẹ lương cao, nhiều cơ hội thăng tiến
Salary: 400 - 500¥ | Location: Sapporo | Exp: 2019-02-11